Indlæg af benny

Elektronisk bankafstemning – en gevinst for virksomheden

Elektronisk bankafstemning frigiver timer i bogholderiet og sparer bogholderen for meget arbejde i dagligdagen. Endvidere kan bogholderiet lukke måneden hurtigere, og bankafstemningsfunktionen hjælper bogholderen med til at få bilagene indsamlet hurtigere. Selve afstemning med banken er en af hjørnestenene i korrekt og rettidig bogføring. Det er altid der, vi begynder, når vi går i gang […]

Papirløst bogholderi

I 2012 satte vi os det mål, at alt papir skulle fjernes i vores bogholderi. Der fandtes allerede gode standardsystemer til bogføring og regnskab, som kunne understøtte papirløst bogholderi. Disse standardløsninger har gjort det muligt at nå vores mål om at blive 100% papirløs. Bogføring foregår nu ikke længere med en stak papir på bordet og […]